БУЙРУК 2015-ж.“24” июль №2 Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижара акысын эсептөө тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу

добавлен 30.09.2015. 18:07

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 токтомуна ылайык буйрук кылам:

 

1. Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижара акысын эсептөө тартиби жөнүндө тиркелген нускама бекитилсин.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор, башка мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар мамлекеттик менчикте турган анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды, жайларды ижарага берүүдө ушул буйруктун 1-пунктунда белгиленген нускаманы жетекчиликке алышсын.

3.  Документациялык камсыздоо, контролдоо жана уюштуруу иштери бөлүмү ушул буйрукту министрликтерге, мамлекеттик комитетке, администрациялык ведомстволорго, министрликтин ведомстволук органдарынын жетекчилерине жеткирсин.

4. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары
Д.Ш. Иманалиевге  жүктөлсүн.

 

Министр

 

О. Панкратов

Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө

НУСКАМА

 

1. Мамлекеттик мүлк ижарага түз берилген учурда мамлекеттик турак-жай эмес имараттарын, жайларды жана курулмаларды пайдалануу үчүн ижара акысынын чоңдугу төмөнкүдөй формула боюнча эсептелет:

 

Аа.ак.=Баз.ст. х S х К1 х К2 х К3 х К4 +Аж,

мында:

Аа.ак.- бир айлык ижара акысынын өлчөмү;

Баз.ст.- 1 кв.м. үчүн бир айлык ижара акысынын базалык ставкасы;

S- ижарага берилчү имараттын (жайдын) аянты;

К1- имараттын жайгашкан жеринин коэффициенти;

К2- жайдын техникалык абалынын коэффициенти;

К3- имараттын техникалык жабдылышынын коэффициенти;

К4- жайды пайдалануунун тармактык коэффициенти;

Аж- жер участогун пайдалануу үчүн акы

Эсептөөдө колдонулган ставкалардын өлчөмү жана коэффициенттердин чоңдугу:

а)  Баз.ст.- Бишкек шаары жана Ысык-Көл облусунун курорттук-рекреациялык обьекттеринин аймагы үчүн- 120 сом/кв.м.

Баз.ст.- Ош шаары үчүн 110 сом/ кв.м;

Баз.ст.- региондор (облустар) үчүн 90 сом/кв.м.

б) К1 - имараттын жайгашкан жеринин коэффициентинин мааниси:

Мамлекеттик курулманын, имараттын (жайдын) жайгашкан жери

К1 мааниси

Бишкек шаары

 

1-зона: Бөкөнбаев, Суюмбаев, Фрунзе көч. Манас пр., Боконбаев көч. чегинде

1,3

2-зона: Тынчтык пр., Ахунбаев көч, Шабдан-Баатыр көч., Курманжан-Датка көч., Жибек-Жолу пр., Фучик көч., Московская көч., Некрасова көч., Л.Толстой көч., Тынчтык пр. чегинде

1,2

3-зона: калгандары

1,1

Ош шаары

1,1

Ысык-Көл облусунун курорттук-рекреациялык обьекттеринин аймактары

1,2

Республиканын калган региондору

1

 

в) К2 – жайдын техникалык абалынын коэффициентинин мааниси:

-канааттандыраарлык- капиталдык ремонт талап кылынат-1;

-канааттандыраарлык- косметикалык ремонт талап кылынат-1,1;

-жакшы- (ремонт талап кылынбайт)-1,2.

г) К3- имараттын техникалык жабдылышынын коэффициенти:

- суу түтүгүнүн, ысык суунун, борбордук жылытуунун болушу-1,3;

- суу түтүгүнүн, борбордук жылытуунун болушу-1,2;

- суу түтүгүнүн болушу-1,1;

- техникалык жабдуусу жок – 1.

д) К4- пайдалануунун тармактык коэффициенти:

 

Курулмаларды, имараттарды (жайларды) пайдалануунун максаты

К4 мааниси

1

Ресторан, кафе, мейманкана, бильярд, сауна, бассейн, мончо, алмаштыруу банкы, күрөөкана, банк кызматтары, көчмө  касса, авиакасса, төлөмдөрдү кабыл алуу пункту, жарнама орнотуу, телекоммуникациялар үчүн антенна жана жабдуу орнотуу

1,5

2

Тигүү цехи, өндүрүш жана башка өндүрүш боюнча кызматтары

1,4

3

Дүкөн, ларек, сатуу точкасы, буфет, ашкана, дарыкана, спорттук ден-соолук кызматтары, кинотеатр

1,3

4

Офис, склад

1,2

5

Химтазалоо, бут кийим оңдоо, чач-тарач, сулуулук салон, кийим оңдоо, жаңы үйлөнгөндөргө салон, компьютердик кызматтар жана компьютердик техниканы оңдоо, копировалдык кызматтар, сүрөт кызматтар, автотранспортту оңдоо жана техникалык тейлөө үчүн курулмалар, жайлар, автостоянка, гараж, автозаправка станциясы

1,1

6

Медициналык кызматтар, фитобар, окуу борборлору

1

7

Башкалар

1

Эскертүү:

Эгерде обьект көчөнү бойлото жайгашса жана өз алдынча кирип/ чыгууга ээ болсо, анда К4 колдонулуучу коэффициенттерине кошумчалап 0,7 кошулат

 

е) чектеш болгон жер участогун пайдалануу үчүн ижара акысы Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык эсептелет. Жер участогун пайдалануу үчүн акы төмөнкүдөй формула боюнча эсептелет:

 

Аж= С х S х Ки х К1 х К2,

мында:

С- айыл чарбалык эмес багыттагы жерди пайдалануу үчүн жер салыгынын базалык ставкасы;

S- ижарага алуучу пайдаланып жаткан жер участогунун аянты. Төмөнкүдөй формула боюнча эсептелинет: жер участогунун аянты имараттын жалпы аянтына бөлүнөт жана ижарага берилүүчү аянтка көбөйтүлөт;

Ки-  инфляция коэффициенти;

К1- экономикалык-пландаштыруу зоналарынын коэффициенти;

К2- коммерциялык пайдалануу коэффициенти.

Айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгынын базалык ставкасы жана жер салыгын дифференциялоо үчүн коэффициенттер мыйзамда белгиленгенге ылайык кабыл алынат.

Ижара акысынын чоңдугуна имаратты эксплуатациялоо жана имараттарды жана жайларды утурумдук ремонттоо боюнча чыгымдар, жылытууга, коммуналдык кызматтарга жана башка кызматтарга чыгымдар кирбейт.

Тараптардын ортосунда ижара акысынын өлчөмү жөнүндө жазуу жүзүндөгү макулдашылган шарттар жок болсо, ижара келишими түзүлбөгөн болуп эсептелет.

2. Ижара келишимин түзүү укугуна аукцион башталган, мамлекеттик мүлктү пайдалануу үчүн ар айлык ижара акысынын баштапкы өлчөмү (ижаранын старттык өлчөмү) жана конкурсту өткөрүүдө жарыялануучу, мамлекеттик мүлктү пайдалануу үчүн ар айлык ижара акысынын өлчөмү (ижаранын минималдык өлчөмү) төмөнкүдөй формула боюнча эсептелет:

СА= Баз.ст. х. S х К1 х К2 х К3 х Аж,

мында:

СА- бир айлык ижара акысынын старттык чоңдугу;

Баз.ст. имараттын (жайдын) 1 кв.м. үчүн бир айлык ижара акысынын базалык ставкасы;

 S- ижарага берилчү имараттын (жайдын) аянты;

К1- имараттын жайгашкан жеринин коэффициенти;

К2 – имараттын техникалык абалынын коэффициенти;

К3- жайдын техникалык жабдылышынын коэффициенти;

Аж- жер участогун пайдалануу үчүн акы.

Эсептөөдө колдонулуучу ставкалардын өлчөмү жана коэффициенттердин чоңдугу:

а)  Баз.ст.- Бишкек шаары жана Ысык-Көл облусунун курорттук-рекреациялык обьекттеринин аймагы үчүн- 100 сом/кв.м.

Баз.ст.- Ош шаары үчүн 90 сом/ кв.м;

Баз.ст.- региондор (облустар) үчүн 80 сом/кв.м.

б) К1, К2, К3 жана Аж мааниси ушул Нускаманын 1-пунктуна ылайык аныкталат. 

Как нас найти?

Карта проезда

Статистика

Материалов
Документов
Фотографий
Видео
1337
109
685
5

Контакты

+996 (312) 615187
contact@fgi.kg
Пон-Пят 09:00 - 18:00
г.Бишкек, ул. Московская, 151

Личный кабинет